Partęczyny - Domek wypoczynkowy
Lokalizacja domku Galeria zdjęć Opis Domku Atrakcje w Partęczynach Jezioro Wielkie Partęczyny Dla wędkarzy

Charakterystyka jeziora Wielkie Partęczyny

[Rozmiar: 13867 bajtów]
Największe jezioro Pojezierza, 340 ha powierzchni, 31,6m.głębokości, wys.77m. npm.

Niezwykle urozmaicona linia brzegowa, półwyspy i zatoki, brzegi niemal całkowicie zalesione, na ogół wysokie. Każda z zatok ma inny charakter krajobrazowy. Na jeziorze wysepki, na jednej z nich, zwanej Wielką Syberią, rezerwat florystyczny, utworzony dla ochrony storczyka obuwika pospolitego-rzadko w Polsce spotykanego.

Na pd.wsch. brzegu Ośrodek Sportu i Rekreacji z noclegami, restauracją i campingiem. Pd. brzegiem przebiega gościniec łączący Brodnicę przez Ciche z Nowym Miastem Lubawskim. Obok nad jeziorem parking. Na brzegu północnym malowniczo położona wioska Iwanki Królewskie. Z jeziorem łączą się krótkimi przejściami kanałowymi dwa inne jeziora-Małe Partęczyny i Łąkorz. W pobliżu Iwanek ujście silnie meandrującej rzeczki Skarlani, płynącej od Jez.Skarlińskiego w lesistym krajobrazie.

Drzewostany ładniejsze na zachodnim brzegu. W pobliżu jeziora i w sąsiedztwie jezior Dębno i Robotno dwa niewielkie śródleśne jeziorka- Stręszek i Okonek, rezerwaty przyrody. Chroni się tutaj rośliny torfowiskowe na obrzeżu jeziorek. Bogata szata roślinna sprzyja obecności licznych zwierząt. Z gatunków objętych ochroną występuje tu m.in. bocian czrny, orlik krzykliwy oraz bielik. W pobliżu jezior liczne są perkozy dwuczubne, perkozki, łabędzie nieme i krzyżówki.

Na lądzie lub w jeziorze można spotkać zaskrońca, a z pośród ssaków wymienić należy zająca, sarnę, daniela, dzika, łosia, jelenia, lisa, borsuka i tchórza.

W środowisku wodnym spotyka się raka błotnego oraz wszystkie gatunki ryb charakterystyczne dla nizin Polski.
 

ITcomm Systemy Sieciowe